Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
37.775.273 3.412 81.889

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng
1.686.018 699 25.394

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
1.505.926 1.823 25.288

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
1.308.177 939 21.194

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Đại Tiên Tông Dùng Khoa Học Kỹ Thuật
6.622 27 1.259

Đại Tiên Tông Dùng Khoa Học Kỹ Thuật

Truyện tranh Vương Gia Kiêu Ngạo Quá Khó Cua
4.407.092 203 23.456

Vương Gia Kiêu Ngạo Quá Khó Cua

Truyện tranh Khoa Kỹ Đại Tiên Tông
40.395 75 3.153

Khoa Kỹ Đại Tiên Tông

Truyện tranh Tôi sẽ đi đến cùng với Hoàng Đế
203.651 108 7.326

Tôi sẽ đi đến cùng với Hoàng Đế

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
60.244.579 4.678 94.687

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
72.918.772 24.304 96.016

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
2.298.803 1.911 36.938

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Người Trên Vạn Người
240.627 519 12.549

Người Trên Vạn Người

Truyện tranh Siêu Thần Cơ Giới Sư
1.097.996 270 18.769

Siêu Thần Cơ Giới Sư

Truyện tranh Ta là Thánh Tôn
53.718 48 3.476

Ta là Thánh Tôn

Truyện tranh Tôn Thượng
27.923.217 5.455 66.083

Tôn Thượng

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
49.259.390 9.146 84.487

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
9.471.451 6.026 51.014

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa
604.314 134 12.034

Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa

Truyện tranh Cách Để Em Bảo Vệ Anh
931.577 162 20.978

Cách Để Em Bảo Vệ Anh

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
30.299.540 4.344 86.761

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
65.507 277 5.659

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Kẻ Săn Anh Hùng
6.094.355 1.703 44.098

Kẻ Săn Anh Hùng

Truyện tranh Dựa vào đại lão ổn định vị trí C trong nam đoàn
87.080 66 4.771

Dựa vào đại lão ổn định vị trí C trong nam đoàn

Truyện tranh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc
677.047 480 20.526

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
13.953.731 3.283 63.481

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Bán Điện Thoại Xuyên Tam Giới
29.154 79 3.494

Bán Điện Thoại Xuyên Tam Giới

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
3.519.348 483 23.940

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
38.582 89 4.599

Vạn Cổ Chí Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
24.023.407 999 58.612

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
12.977.064 2.590 49.781

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Nguyên Long
25.880.772 3.657 61.720

Nguyên Long

Truyện tranh Cực Phẩm Bại Gia Tử
44.566 53 1.940

Cực Phẩm Bại Gia Tử

Truyện tranh Ta Là Sát Thần
14.901 51 2.775

Ta Là Sát Thần

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
30.638.338 9.438 94.556

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Minh Nhật Chi Kiếp
61.666 65 4.355

Minh Nhật Chi Kiếp

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
13.304.211 6.491 62.822

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương