Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta
385.492 249 15.494

Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta

Truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
659.970 261 21.620

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
22.716.237 1.747 53.629

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
10.991.742 1.028 28.405

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
29.778.289 6.518 82.402

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Cách chiến thắng trận đấu
3.759.411 1.316 19.980

Cách chiến thắng trận đấu

Truyện tranh Kỷ Nguyên Tàn Bạo
19.962 41 1.370

Kỷ Nguyên Tàn Bạo

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
37.771.869 3.411 81.882

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường
1.010.924 213 14.053

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường

Truyện tranh Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster
1.465.339 563 20.173

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster

Truyện tranh Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng
1.685.153 699 25.390

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
22.719.494 5.739 54.512

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Ta Là Hàn Tam Thiên
1.721.077 813 23.287

Ta Là Hàn Tam Thiên

Truyện tranh Đô Thị Tà Vương
8.649.134 523 35.090

Đô Thị Tà Vương

Truyện tranh Kiếm Nhân
6.796.876 508 19.859

Kiếm Nhân

Truyện tranh Để Có Thể Sống Sót
70.418 267 4.234

Để Có Thể Sống Sót

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
41.510.861 17.775 56.267

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
1.505.234 1.821 25.285

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Lôi Thần Chuyển Sinh
999.676 336 13.505

Lôi Thần Chuyển Sinh

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
26.145.586 14.003 66.816

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Bạn Gái Zombie Của Tôi
18.058.205 5.631 53.540

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Truyện tranh Bí Kíp Hóa Rồng
75.364 61 2.226

Bí Kíp Hóa Rồng

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
1.307.620 938 21.190

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba
281.977 265 15.603

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Truyện tranh Đô Thị Bắt Yêu Nhân
104.888 188 3.453

Đô Thị Bắt Yêu Nhân

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
9.464.467 2.140 4.462

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Đại Tiên Tông Dùng Khoa Học Kỹ Thuật
6.603 27 1.255

Đại Tiên Tông Dùng Khoa Học Kỹ Thuật

Truyện tranh Vương Gia Kiêu Ngạo Quá Khó Cua
4.405.752 203 23.450

Vương Gia Kiêu Ngạo Quá Khó Cua

Truyện tranh Tôi Trở Thành Đầu Bếp Của Long Vương
190.820 110 5.172

Tôi Trở Thành Đầu Bếp Của Long Vương

Truyện tranh Yêu Thần Ký
115.050.638 17.116 99.339

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Sổ Tay Sinh Tồn Của Nàng Dâu Hoàng Gia
2.632.190 233 19.385

Sổ Tay Sinh Tồn Của Nàng Dâu Hoàng Gia

Truyện tranh Kẻ Phản Diện
158.340 55 3.106

Kẻ Phản Diện

Truyện tranh Arcane Sniper
1.437.694 380 24.227

Arcane Sniper

Truyện tranh Bất Bại Chân Ma
6.608.451 2.100 32.308

Bất Bại Chân Ma

Truyện tranh Khoa Kỹ Đại Tiên Tông
40.334 75 3.152

Khoa Kỹ Đại Tiên Tông

Truyện tranh Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm
1.042.253 250 13.144

Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm