Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
22.720.231 1.747 53.640

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
37.777.687 3.413 81.899

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
1.506.303 1.823 25.293

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Dandadan!!
13.354 67 1.617

Dandadan!!

Truyện tranh Đại Tiên Tông Dùng Khoa Học Kỹ Thuật
6.671 27 1.259

Đại Tiên Tông Dùng Khoa Học Kỹ Thuật

Truyện tranh Khoa Kỹ Đại Tiên Tông
40.423 75 3.154

Khoa Kỹ Đại Tiên Tông

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
53.010.326 3.718 66.257

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Thiên Đạo Đồ Thư Quán
2.102.267 574 22.537

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện tranh Eden - Một Thế Giới Vô Tận!
4.747 5 180

Eden - Một Thế Giới Vô Tận!

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
60.245.306 4.678 94.688

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
57.862.510 6.708 60.125

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Đại chúa tể
21.480.866 4.425 41.985

Đại chúa tể

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
26.380.682 6.723 57.819

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
72.919.576 24.304 96.017

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
57.118.457 6.955 85.818

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu
723.763 1.146 27.175

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
2.299.003 1.911 36.938

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Re:Zero ngoại truyện: Khúc tình ca của Quỷ Kiếm
77.982 116 2.049

Re:Zero ngoại truyện: Khúc tình ca của Quỷ Kiếm

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
147.903.135 29.150 121.211

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
7.405.407 2.362 25.544

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
39.457.012 8.371 50.219

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
152.402.181 21.415 104.179

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Chí Tôn Trời Hoang
23.100 25 2.712

Chí Tôn Trời Hoang

Truyện tranh Ta là Thánh Tôn
53.728 48 3.476

Ta là Thánh Tôn

Truyện tranh Tôn Thượng
27.923.597 5.456 66.083

Tôn Thượng

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
49.259.945 9.147 84.486

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
37.337.382 5.096 63.745

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
37.515.771 11.576 70.540

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Massacre Happy End
33.205 32 1.069

Massacre Happy End

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
65.548 277 5.659

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Linh Tôn Chi Tử
5.451.596 662 26.091

Linh Tôn Chi Tử

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
10.077.811 7.817 57.670

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Vạn Cổ Tối Cường Tông
161.448 329 6.889

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện tranh Nghịch Thiên Chí Tôn
4.475.595 642 30.606

Nghịch Thiên Chí Tôn

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
20.692.061 2.875 58.295

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
23.336.345 4.855 56.502

Siêu Năng Lập Phương