Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta
388.092 249 15.551

Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta

Truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
661.266 262 21.638

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
22.723.816 1.747 53.651

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
10.997.458 1.028 28.435

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
29.783.253 6.520 82.431

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
37.782.518 3.413 81.907

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường
1.013.385 213 14.074

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường

Truyện tranh Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng
1.687.628 700 25.406

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
22.726.189 5.739 54.535

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Đô Thị Tà Vương
8.651.380 523 35.098

Đô Thị Tà Vương

Truyện tranh Kiếm Nhân
6.799.880 509 19.864

Kiếm Nhân

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
41.515.547 17.776 56.276

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
1.507.355 1.823 25.302

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
26.150.014 14.006 66.831

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Bạn Gái Zombie Của Tôi
18.061.861 5.631 53.554

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
1.309.459 941 21.204

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba
282.908 265 15.627

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Truyện tranh Đô Thị Bắt Yêu Nhân
105.789 188 3.469

Đô Thị Bắt Yêu Nhân

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
9.464.677 2.140 4.462

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Đại Tiên Tông Dùng Khoa Học Kỹ Thuật
6.685 27 1.260

Đại Tiên Tông Dùng Khoa Học Kỹ Thuật

Truyện tranh Vương Gia Kiêu Ngạo Quá Khó Cua
4.409.712 203 23.462

Vương Gia Kiêu Ngạo Quá Khó Cua

Truyện tranh Yêu Thần Ký
115.055.235 17.116 99.345

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Sổ Tay Sinh Tồn Của Nàng Dâu Hoàng Gia
2.634.486 233 19.410

Sổ Tay Sinh Tồn Của Nàng Dâu Hoàng Gia

Truyện tranh Khoa Kỹ Đại Tiên Tông
40.463 75 3.156

Khoa Kỹ Đại Tiên Tông

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
53.012.171 3.718 66.260

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Thiên Đạo Đồ Thư Quán
2.102.777 575 22.539

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện tranh Cô Ấy Thật Xinh Đẹp
398.703 119 12.825

Cô Ấy Thật Xinh Đẹp

Truyện tranh Đạo Quân
778.187 164 7.966

Đạo Quân

Truyện tranh Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công
7.098.698 1.277 33.999

Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công

Truyện tranh Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
19.256.908 2.670 36.409

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
16.318.298 2.739 56.648

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Bản Kiếm Tiên Tuyệt Không Làm Nô
76.632 229 6.413

Bản Kiếm Tiên Tuyệt Không Làm Nô

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
60.247.016 4.678 94.693

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
57.863.665 6.708 60.127

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Đại chúa tể
21.481.255 4.425 41.986

Đại chúa tể

Truyện tranh Sức Mạnh Của Kiếm Thần
154.339 214 8.271

Sức Mạnh Của Kiếm Thần