Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
37.769.596 3.410 81.876

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
1.504.851 1.821 25.282

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
1.307.275 938 21.186

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Đại Tiên Tông Dùng Khoa Học Kỹ Thuật
6.571 27 1.253

Đại Tiên Tông Dùng Khoa Học Kỹ Thuật

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
61.528.781 20.861 162.131

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Người Trên Vạn Người
240.477 518 12.545

Người Trên Vạn Người

Truyện tranh Siêu Thần Cơ Giới Sư
1.097.578 270 18.764

Siêu Thần Cơ Giới Sư

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
7.404.959 2.362 25.544

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
32.550.664 2.876 51.016

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Tôi Là Bạn Gái Cũ Của Một Người Lính
629.013 272 17.739

Tôi Là Bạn Gái Cũ Của Một Người Lính

Truyện tranh Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ
4.952.790 455 18.209

Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ

Truyện tranh Tôn Thượng
27.921.993 5.455 66.082

Tôn Thượng

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
10.360.390 2.149 46.326

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
65.484 277 5.657

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Người Tu Tiên Tại Đô Thị
11.323.235 2.496 43.098

Người Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện tranh Kẻ Săn Anh Hùng
6.093.789 1.703 44.093

Kẻ Săn Anh Hùng

Truyện tranh Return Survival
5.173.951 1.626 25.063

Return Survival

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
13.952.962 3.283 63.480

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
10.153.278 3.165 48.378

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Nghịch Thiên Chí Tôn
4.474.977 642 30.603

Nghịch Thiên Chí Tôn

Truyện tranh Bán Điện Thoại Xuyên Tam Giới
29.152 79 3.494

Bán Điện Thoại Xuyên Tam Giới

Truyện tranh Bác Sĩ Trùng Sinh
6.309.182 1.979 24.364

Bác Sĩ Trùng Sinh

Truyện tranh Cách mà kỵ sĩ sống như tiểu thư
397.391 116 16.494

Cách mà kỵ sĩ sống như tiểu thư

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
3.519.204 483 23.940

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
38.566 89 4.598

Vạn Cổ Chí Tôn

Truyện tranh Chiến lược dị giới của Nữ Vương Swarm bệ hạ
86.350 230 6.635

Chiến lược dị giới của Nữ Vương Swarm bệ hạ

Truyện tranh Nguyên Long
25.880.347 3.657 61.720

Nguyên Long

Truyện tranh Tôi sẽ tàn sát toàn bộ lũ Chuyển sinh giả từ thế giới khác!!
27.225 249 3.815

Tôi sẽ tàn sát toàn bộ lũ Chuyển sinh giả từ thế giới khác!!

Truyện tranh Cực Phẩm Bại Gia Tử
44.531 53 1.940

Cực Phẩm Bại Gia Tử

Truyện tranh Ta Là Sát Thần
14.890 51 2.771

Ta Là Sát Thần

Truyện tranh Nhập vào thân xác của Nữ sinh trung học Karate
287.907 218 7.389

Nhập vào thân xác của Nữ sinh trung học Karate

Truyện tranh Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới
1.452.618 328 21.068

Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
8.470.120 833 27.368

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Thánh Khư
12.364.545 3.212 43.330

Thánh Khư

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
1.664.826 748 31.548

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Từ Hôm Nay Trở Thành Hack
681.147 256 17.796

Từ Hôm Nay Trở Thành Hack