Truyện hot nhất

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
10.993.939 1.028 28.414

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
29.780.165 6.519 82.417

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
37.775.972 3.412 81.895

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
22.722.007 5.739 54.520

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
41.512.771 17.775 56.272

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
26.147.358 14.005 66.818

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Bạn Gái Zombie Của Tôi
18.059.688 5.631 53.546

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Truyện tranh Yêu Thần Ký
115.052.588 17.116 99.338

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Hồi Sinh Thế Giới
14.711.829 4.484 28.035

Hồi Sinh Thế Giới

Truyện tranh Trường Học Siêu Anh Hùng
23.400.299 5.383 28.802

Trường Học Siêu Anh Hùng

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
53.009.752 3.718 66.257

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
16.316.605 2.739 56.644

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
11.940.533 1.754 43.203

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
60.244.758 4.678 94.688

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
57.862.172 6.708 60.125

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Đại chúa tể
21.480.769 4.425 41.985

Đại chúa tể

Truyện tranh Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư
9.048.167 968 69.825

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
26.380.465 6.723 57.820

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
72.919.002 24.304 96.017

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
45.445.590 6.151 35.935

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
57.118.009 6.954 85.818

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại
7.029.562 483 30.179

Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
61.532.432 20.861 162.142

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Kịch Trường Của Takemichi
35.503.051 9.473 77.882

Kịch Trường Của Takemichi

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
57.915.121 42.833 103.389

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
232.031.578 35.023 143.742

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
41.082.849 8.012 41.153

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
147.902.541 29.150 121.210

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
19.986.360 2.774 30.015

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
39.456.712 8.371 50.219

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
32.553.016 2.876 51.018

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
152.401.415 21.415 104.178

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Mejaz - Nhân gian ngọc
5.629.037 1.996 29.375

Mejaz - Nhân gian ngọc

Truyện tranh Tôn Thượng
27.923.335 5.456 66.083

Tôn Thượng

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
49.259.534 9.146 84.487

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
37.336.896 5.096 63.742

Độc Bộ Tiêu Dao